Välkommen till Svenska Skolan
på Mallorca

Mitt i Palma, i skuggan av gröna palmer och citronträd, ligger den Svenska Skolan på Mallorca. Verksamheten drivs i ett charmigt gammalt palats från sekelskiftet.
På skolan går idag cirka 165 elever från förskolan och till högstadiet. Bland eleverna på skolan finns det många blandade nationaliteter men de flesta har någon svensk eller nordisk anknytning.

Fredag 2/9 är hel skoldag, kl. 9.00-15.00 och skollunch serveras.

Skolan erbjuder

  • - Förskola från 3 år, utan statsbidrag
  • - Förskoleklass 6 år
  • - Grundskola år 1-6
  • - Grundskola år 7-9, utan statsbidrag och med Utlandsbetyg 
  • - Distansutbildning för gymnasiet
  • - Enstaka gymnasiekurser
  • - Kompletterande svenska
  • - Kurser i svenska och spanska
  • - Praktik för lärarstudenter

Skolan är som en privatskola och skolans huvudman är föräldraföreningen. Föreningen utser en styrelse som är ytterst ansvarig för skolans skötsel. Styrelsen tillsätter rektor som leder det pedagogiska arbetet samt ansvarar för den dagliga driften. Finansiering sker både via elevavgifter och med statsbidrag.

På skolan finns en härlig atmosfär tack vare det nära samarbetet mellan lärare, elever och föräldrar. Den fina kontakten mellan lärare och elev skapar trygghet och ger bra förutsättningar för ett positivt skolarbete med goda studieresultat i en internationell miljö.

På skolgården samsas våra barn i alla åldrar och flera nationaliteter. ”Lekspråken” mellan barnen är svenska, spanska och engelska, vilket naturligtvis främjar deras språkutveckling.